סודות הנומרולוגיה

אדם – מהו ג ו ר ל ו ?

צופן האותיות – הקוד לחיינו

אני נשאל לא אחת, איך בעזרת הנומרולוגיה ובפרט הקבלית, ניתן לנתח ולאבחן אדם-מהו גורלו, מהן תכונותיו, עברו, עתידו והאם ניתן דרך ניתוח שם האדם ללמוד את צפונות חייו.

כמי שעיסוקו בתחום תשובתי היא חד ערכית – ניתן גם ניתן וברמת דיוק מופלאה.

כי הרי במספרים ובאותיות מוצפן שם גורלנו ועתידנו, וכי שמנו בו נקראנו -אינו אירוע אקראי ובחירתו בעבורנו-אינו כעניין “יש מאיין”…סוד העולם, בריאתו וחיינו בו ניגזרים משילובי אותיות ומספרים.

ספר “היצירה” אשר ניזקף לכתיבתו ע”י אברהם אבינו פותח במשפט המופלא: “בשלושים ושתיים נתיבות פליאות חכמה…” שהן:

א. 22 אותיות ה-א,ב העברי.

ב. 10 הספירות המקבילות לספרות הבסיס 1-9 ובתוספת הסיפרה -0.

סה”כ 32 יחידות צופן אשר בשילוביהן השונים ובפיענוחן הנכון חושפים לפנינו עולם ומלואו.

אם ניקח לדוגמא את האות-א – הראשונה לאותיות, אן בערכה הנומורולודי – 1 נראה בה נפלאות.  ערכה הגימטרי של האות א – א.ל.פ הוא 111. אם נשנה את ניקוד המילה אלף (1000)  ונוסיף לה את הערך הגימטרי (א.ל.פ) 1000+111 -נקבל את התוצאה – 1111 – שהוא 4 פעמים -ארבע העולמות, ארבע יסודות הטבע. באם נביט באות-א נראה בבירור כי היא מורכבת מהאות-ו ושזורה עם האות-י המופיעה בה פעמיים. אומר אות ראש וראשונה ובה מופיע שם השם…האות א יכולה להופיע כאות מנוקדת וכאות חרישית, החרישית על משקל -האל בטבע ובכל מקום (מוכר לא רק מדרך חיי חסידות ברסלאב או דתות אחרות בעולם).

המילים – אלוהים וטבע בערכן הגימטרי-זהות ומניינן-86. אם נתעמק בתלמוד נכתב כי לאדם יש שלושה שותפים – אלוהים, אביו ואימו – לא לחינם שלושתם תחילתם באות א. המילה אדם גם היא מורכבת מ-3 אותיות. ה-א מבטאת את הנשמה האלוהית שניתנה לאדם כי בצלמו ברא את האדם, ו-דם מילה אחת המכילה 2 אותיות. ברמז הניסתר – דם בגימטריה – 44, אב (ערך גימטרי – 3) אם (ערך גימטרי – 41) ,כמו גם המילה ילד שהינה תוצר מעשה אב ואם ומניינה הגימטרי (להפתעתנו???) הוא – 44 .

גוף האדם גם הוא רמוז באות -א…כמבואר בזוהר הקדוש-האות ו מטית קדימה – כמורת האדם שבראשה שואף כל ימיו להגיע למילוי והצלחה וסיפוקו אינו מושג אלא עד אשר יעניק לנפשו את האושר הרוחני, ושתי האותיות  י לצידי האות ו שהן כפות הידיים המושכות את האדם ומממשות בעשייה את שאיפות הנשמה, כדאי לשים לב לכך שהקצה העליון של ה-ו רחב כמדמה את ראש האדם.

וזהו ידידי קצה פסיק ותו לסוד האותיות המופלא שבהווית חיינו…קצרה היריעה להמשיך ולתת סימנים ודוגמאות….ולמי שהגיע עד כאן השאלה בתחילת כתיבתי כפי שנשאלת ע”י רבים-כבר אינה רלוונטית.

Advertisements

October 24, 2009 - Posted by | נומורולוגיה

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: