סודות הנומרולוגיה

אדם – מהו ג ו ר ל ו ?

צופן האותיות – הקוד לחיינו

אני נשאל לא אחת, איך בעזרת הנומרולוגיה ובפרט הקבלית, ניתן לנתח ולאבחן אדם-מהו גורלו, מהן תכונותיו, עברו, עתידו והאם ניתן דרך ניתוח שם האדם ללמוד את צפונות חייו.

כמי שעיסוקו בתחום תשובתי היא חד ערכית – ניתן גם ניתן וברמת דיוק מופלאה.

כי הרי במספרים ובאותיות מוצפן שם גורלנו ועתידנו, וכי שמנו בו נקראנו -אינו אירוע אקראי ובחירתו בעבורנו-אינו כעניין “יש מאיין”…סוד העולם, בריאתו וחיינו בו ניגזרים משילובי אותיות ומספרים.

ספר “היצירה” אשר ניזקף לכתיבתו ע”י אברהם אבינו פותח במשפט המופלא: “בשלושים ושתיים נתיבות פליאות חכמה…” שהן:

א. 22 אותיות ה-א,ב העברי.

ב. 10 הספירות המקבילות לספרות הבסיס 1-9 ובתוספת הסיפרה -0.

סה”כ 32 יחידות צופן אשר בשילוביהן השונים ובפיענוחן הנכון חושפים לפנינו עולם ומלואו.

אם ניקח לדוגמא את האות-א – הראשונה לאותיות, אן בערכה הנומורולודי – 1 נראה בה נפלאות.  ערכה הגימטרי של האות א – א.ל.פ הוא 111. אם נשנה את ניקוד המילה אלף (1000)  ונוסיף לה את הערך הגימטרי (א.ל.פ) 1000+111 -נקבל את התוצאה – 1111 – שהוא 4 פעמים -ארבע העולמות, ארבע יסודות הטבע. באם נביט באות-א נראה בבירור כי היא מורכבת מהאות-ו ושזורה עם האות-י המופיעה בה פעמיים. אומר אות ראש וראשונה ובה מופיע שם השם…האות א יכולה להופיע כאות מנוקדת וכאות חרישית, החרישית על משקל -האל בטבע ובכל מקום (מוכר לא רק מדרך חיי חסידות ברסלאב או דתות אחרות בעולם).

המילים – אלוהים וטבע בערכן הגימטרי-זהות ומניינן-86. אם נתעמק בתלמוד נכתב כי לאדם יש שלושה שותפים – אלוהים, אביו ואימו – לא לחינם שלושתם תחילתם באות א. המילה אדם גם היא מורכבת מ-3 אותיות. ה-א מבטאת את הנשמה האלוהית שניתנה לאדם כי בצלמו ברא את האדם, ו-דם מילה אחת המכילה 2 אותיות. ברמז הניסתר – דם בגימטריה – 44, אב (ערך גימטרי – 3) אם (ערך גימטרי – 41) ,כמו גם המילה ילד שהינה תוצר מעשה אב ואם ומניינה הגימטרי (להפתעתנו???) הוא – 44 .

גוף האדם גם הוא רמוז באות -א…כמבואר בזוהר הקדוש-האות ו מטית קדימה – כמורת האדם שבראשה שואף כל ימיו להגיע למילוי והצלחה וסיפוקו אינו מושג אלא עד אשר יעניק לנפשו את האושר הרוחני, ושתי האותיות  י לצידי האות ו שהן כפות הידיים המושכות את האדם ומממשות בעשייה את שאיפות הנשמה, כדאי לשים לב לכך שהקצה העליון של ה-ו רחב כמדמה את ראש האדם.

וזהו ידידי קצה פסיק ותו לסוד האותיות המופלא שבהווית חיינו…קצרה היריעה להמשיך ולתת סימנים ודוגמאות….ולמי שהגיע עד כאן השאלה בתחילת כתיבתי כפי שנשאלת ע”י רבים-כבר אינה רלוונטית.

Advertisements

October 24, 2009 Posted by | נומורולוגיה | Leave a comment

יד מכוונת – סיפור אישי בארבעה פרקים

פרק ראשון

בילדותי נחשפתי לסיפורי משפחתה של אימי, סבי החזן של העיירה, עליו סופר כי לכשהחל את תפילת קול נדרי בערב יום הכיפור, נהרות של דמעות נזלו מעזרת הנשים. מטבע הדברים במשפחה ניצולת שואה לא שמענו הרבה סיפורים על עברה וקורותיה של המשפחה ואלו שסופרו היו נדירים ביותר.

פרק שני

עברו למעלה מ-30 שנה ובתי, בהגיעה לכיתה י”ב, ביקשה ממני להצטרף אליה לחיפוש וכתיבת אילן היוחסין של המשפחה טרם נסיעתה לפולין. תוך כדי חיפוש וחריש במאגרי מידע וארכיונים ,הגענו באילן היוחסין עד שנת 1827 וגילינו כי שושלת משפחתנו תחילתה הינה בראש חסידות גדולה בפולין ושמו-ר שמחה בונים מפישחיץ. לא המשכנו להתעמק ושמחנו בחלקנו ובזכותנו.

פרק שלישי

כדרכי מדי תקופה אני נוהג לפקוד את קבר הרשב”י במירון, ביקור במירון גורם לי לטעינה עצומה של הנפש וממלאת אותי בשימחה פנימית, תעצומות נפש והמון כח. היום החלטנו כדרכנו מימים ימימה,עלינו על הרכב ועלינו למירון, ביקרנו בציון הרשב”י, במערה הסמוכה בה הסתתר ולמד עם עשרת תלמידיו ובה נכתב על-ידו ספר הזוהר.

פרק רביעי

אינטואיטיבית נמשכנו ממירון לקבר האר”י הקדוש, מרחק 10 דקות ממירון. בפתח שומר בית העלמין (איש שמעולם לא פגשתי) הקדים את פנינו בחיוך, ביקשתי אותו לתקוע בשופר שבידו ולברכנו לשנה החדשה. תוך כדי התפתחה באופן אקראי שיחה. האיש, מרדכי שמו, מספר לי כי משפחתו בצפת כ-400 שנה, וכי שמירת נקיון וצביעת הקברים עוברת במשפחתו מאב לבן. ואני מספר למרדכי כי אני צאצא למשפחת החסיד ר שמחה בונים. האיש החוויר אחז אותי בשתי ידייו קרבני אליו ונשק על מצחי  “ארבעים שנה אני כאן מטפח ,צובע ומנקה את הקבר של ר.פישל נכדו של הצדיק שקבור כאן ונפטר בשנת תרס”ד(לפני כ-110 שנים) וכל אותו זמן אני בתחושה וציפיה שיום יבוא ויגיע בן משפחתו של הצדיק לביקור” אומר לי מרדכי עיניו דומעות וגופו רועד.

ואני אפילו לא ידעתי.

October 24, 2009 Posted by | נומורולוגיה | 1 Comment